Search Results for "xadow"

Xadow – RGB OLED 96x64
Xadow – RGB OLED 96x64
SKU:104040001
$17.90
Qty.
Xadow-3-Axis Digital Accelerometer(±400g)
Qty.
Xadow - NFC Tag
Xadow - NFC Tag
SKU:813008001
$20.90
Qty.
Xadow-Q Touch Sensor
Xadow-Q Touch Sensor
SKU:813006001
$16.95
Qty.
Xadow - IMU 9DOF
Xadow - IMU 9DOF
SKU:813003001
$39.90
Qty.
Xadow - BLE
Xadow - BLE
SKU:813004001
$29.80
Qty.
Xadow - UV Sensor
Xadow - UV Sensor
SKU:SEN07113P
$12.90
Qty.
Xadow - IMU 6DOF
Xadow - IMU 6DOF
SKU:813001001
$16.90
Qty.
Xadow - Compass
Xadow - Compass
SKU:SEN07111P
$9.90
Qty.
Xadow - NFC
Xadow - NFC
SKU:WLS07111P
$29.90
Qty.
Xadow - Motor Driver
Xadow - Motor Driver
SKU:ROB07111P
$14.90
Qty.
Xadow - Storage
Xadow - Storage
SKU:TOL07111P
$6.90
Qty.
Xadow - Adaptor
Xadow - Adaptor
SKU:HKU08021P
$14.90
Qty.
Xadow - GPS
Xadow - GPS
SKU:SEN07112P
$44.90
Qty.
Xadow - Buzzer
Xadow - Buzzer
SKU:ACT07111P
$6.90
Qty.
Xadow - Main Board
Xadow - Main Board
SKU:COM00100P
$19.90
Qty.
Xadow - RTC
Xadow - RTC
SKU:COM00200P
$9.90
Qty.
Xadow - Barometer
Xadow - Barometer
SKU:COM00900P
$10.90
Qty.
Out Of Stock
Xadow - 3-Axis Accelerometer
Qty.